Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

  • Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu nhà Hành chính
  • Điện thoại:     057. 3835105   
  • Email: huongthuypy@yahoo.com.vn   
khth
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

Lãnh đạo Phòng

hoanghuongthuy

Trưởng Phòng
BSCKII Đặng Hoàng Hương Thùy


Tổ chức nhân sự

Tổng số: 09 người
Trong đó: BSCKII: 01 - BSYHCT:01 - CN Điều dưỡng : 01 - KTV:06


Chức năng , nhiệm vụ

- Hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch và tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, qui chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức đào tạo thực hành cho học viên.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Thực hiện công tác kiểm tra Qui chế chuyên môn bệnh viện theo quy định.

- Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

- Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và qui định của nhà nước.

- Báo cáo, lưu trữ, thống kê theo qui định.

- Tổ chức thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng qui hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

  1.  Thành tích đạt được

          * Danh hiệu thi đua:

          - Năm 2010 đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc"  theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 18/02/2011của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên.

          - Năm 2011 đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 20/03/2012 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên.

          - Năm 2012 đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên.

          - Năm 2013 đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"  theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên.

          - Năm 2014 đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" theo Quyết định số 34/QĐ-ĐDPHCN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bệnh viện Điều dưỡng- PHCN.

          - Năm 2014 đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" theo Quyết định số

*Hình thức khen thưởng:

          - Năm 2012 đạt bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên.

          - Năm 2014 đạt bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên theo Quyết định số   ngày  của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây