Phòng điều dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn

  • Phòng điều dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu nhà Hành chính
  • Điện thoại:     0257. 3793218       
phong ksnk
Phòng điều dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn


Lãnh đạo
Trưởng phòng: CN Nguyễn Đức Hòa


Nhân sự

Đại học:03
Trung cấp: 01

Chức năng và nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong bệnh viện trình lãnh đạo phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và nhiễm khuẩn bệnh viện theo qui định;

- Xây dựng các quy định, qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và quy định qui trình về KSNK phù hợp với đặc điểm bệnh viện chuyên khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra ĐD, KTV, Hộ sinh viên, Hộ lý - Y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa phòng , bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, Vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc KSNK phục vụ người bệnh và giám sát chất lượng sử dụng bảo quản theo qui định;

- Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh KSNK trong bệnh viện;

- Quản lý giám sát các hoạt động khử khuẩn- tiệt khuẩn, gặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải và VTTH phục vụ công tác KSNK toàn viện;

- Phối hợp Phòng tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí và điều động ĐDV, HSV, KTV, Hộ lý – Y công;

- Phối hợp với phòng KHTH thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho ĐDV, HSV, KTV, Hộ lý – Y công; tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh thực tập, tham gia kiểm tra tay nghề cho ĐDV, HSV, KTV, Hộ lý – Y công trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ, kết tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh và KSNK trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

4. Định hướng phát triển

- Tăng cường năng lực lãnh đạo của phòng điều dưỡng, của cả điều dưỡng Trưởng khoa để nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc, đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05/BYT ngày 4/12/2003 của  Bộ Y tế về tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, thực hiện tốt TT 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện đúng theo thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

- Nghiêm túc thực hiện thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Khoa, phòng , nhân lực, hồ sơ bán thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế ban hành và theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện với mục đích đem đến sự hài lòng cho người beenhjtrong công tác chăm sóc.

Trọng tâm các vấn đề sau:

- Phát triển chức năng được lập và phối hợp với điều dưỡng

- Nâng cao trình độ chuyên môn của Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên, và hộ lý- Y công qua các khóa đào tạo dài hạn (cử nhân) , đào tạo ngắn hạn tại bệnh viện hoặc các chương trình dự án.

- Xây dựng lực lượng chăm sóc có chất lượng, kỹ năng giao tiếp tốt và kết hợp đầy đủ, nhuần nhuyễn 3 yếu tố: Bàn tay, Khối óc – Trái tim.

- Phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tintrong lĩnh vực điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện công tác Điều dưỡng ngày càng phát triển theo định hướng của ngành điều dưỡng Việt Nam

5. Hình ảnh hoạt động

dscn2297 jpg
Vận chuyển người bệnh

                  
 

sinh hoat
Sinh hoạt Hội đồng người bệnh toàn viện

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây